Աշխատանք

Աշտատատեղեր

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ՀՀ կառավարության կողմից մշակված ճանապարհաշինական ծրագրեր իրականացնող պետական կառույց է:

Ներկայումս ՊՈԱԿ-ն իրականացնում է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիրը, Վանաձոր-Ալավերդի Մ6 ճանապարհի վերակառուցման ծրագիրը (Մ-6), Կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնման ծրագիրը և Բագրատաշենի մաքսակետի կամրջի շինարարության ծրագիրը:

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը հրավիրում է հետաքրքրված անձանց հայտեր ներկայացնելու ՊՈԱԿ-ի ներքոնշյալ թափուր պաշտոնի համար՝

N       Պաշտոնի անվանումը                                                                 Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետը

1.  Իրավաբանական բաժնի պետ                                                                             23.11.2018

                                               

Հայտը պետք է ներկայացնել հայերեն և անգլերեն vacancy@tpio.am էլեկտրոնային հասցեին` առարկայի տողում (subject line) նշելով պաշտոնի անվանումը կամ ներկայացնել «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի գրասենյակ` ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ հասցեով: Նշված ժամկետից ուշ ստացված կամ պահանջվող ձևաչափին չհամապատասխանող հայտերը չեն դիտարկվի:

Հայտը պետք է պարունակի հետևյալը.

 1. ուղեկցող նամակ (առավելագույնը` 1 էջ),
 2. ինքնակենսագրություն (Resume կամ CV),
 3. երկու երաշխավորողների անունները և կոնտակտային տվյալները: 

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏԻ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

 

Իրավաբանական բաժնի պետը պատասխանատու է տրամադրելու իրավական բնույթի աջակցություն §Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն¦ ՊՈԱԿ-ի (այսուհետև՝ ՏԾԻԿ) կողմից իրականացվող ծրագրերի հետ կապված (այսուհետև` Ծրագրեր) բոլոր իրավական և պայմանագրային հարցերի վերաբերյալ ՏԾԻԿ-ի Գլխավոր տնօրենին և անձնակազմին, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը (այսուհետև՝ ՏԿՏՏՆ), Կառավարման խորհրդին և Ծրագրի դոնոր կազմակերպություններին, նախապատրաստելու հետագա տրանշների և ՏԾԻԿ-ի գործառույթներին առնչվող աշխատանքները: Իրավաբանական բաժնի պետը պատասխանատու է պարզելու, վերլուծելու և հասցեագրելու իրավական խնդիրները, վարելու բանակցություններ իրավական փաստաթղթերի, Ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերի, դրանց լրացումների և հուշագրերի պատրաստման ընթացքում և վերջիններս մշակելու, ներկայացնելու առաջարկություններ և ապահովելու իրավական համապատասխանությունը Ֆինանսավորման շրջանակային համաձայնագրի (ՖՇՀ), Վարկային համաձայնագրի և Ծրագրի իրականացման համաձայնագրի (ՎՀ և ԾԻՀ) և այլ ծրագրային փաստաթղթերի, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրության հետ: Իրավաբանական բաժնի պետը աշխատում է ՏԾԻԿ-ի տարբեր բաժինների, ինչպես նաև ՏԿՏՏՆ հետ` համակարգելու և ռացիոնալացնելու ներքին իրավական գործընթացները: Հանդիսանում է իրավական հարցերով կապող օղակ ՏԿՏՏՆ և Ծրագրի դոնոր կազմակերպությունների միջև, ստեղծում և պահպանում է անմիջական հարաբերություններ պետական կառավարման մարմիններ հետ:

Իրավաբանական բաժնի պետի պարտականությունները՝

 • Ապահովել, որպեսզի Ծրագրի բոլոր բաղադրիչները, որոնք ներառում, սակայն չեն սահմանափակում գնումները, սոցիալական անվտանգությունը, պայմանագրերի կառավարումը, համապատասխանեն ՖՇՀ-ին, ՎՀ-ին և ԾԻՀ-ին և ծրագրային այլ փաստաթղթերին, ՀՀ օրենսդրությանը և ըստ անհրաժեշտության հասցեագրել իրավական բնույթի այլ հարցեր,
 • Աջակցել Գլխավոր տնօրենին և ՏԾԻԿ-ի անձնակազմին` պատրաստելու և ներկայացնելու ֆինանսական, երաշխիքային, գնման, պայմանագրի կառավարման, ծրագրի կատարողականին և այլ ծրագրային ոլորտներին առնչվող ելակետային բոլոր փասթաթղթերը/հաշվետվությունները/ նյութերը և ստանալու վերջիններիս հաստատումը Ծրագրի դոնոր կազմակերպություններից, Կառավարման խորհրդից և պետական այլ շահառուներից,
 • Տրամադրել իրավական հարցերի շուրջ տեղեկատվություն Կառավարման խորհրդին, Գլխավոր տնօրենին և ՏԾԻԿ-ի անձնակազմին,
 • Վերահսկել խորհրդատուների և կապալառուների աշխատանքը, որպեսզի այն համապատասխանի Ծրագրի դոնոր կազմակերպությունների քաղաքականություններին և ՀՀ օրենսդրությանը, 
 • Պատրաստել և տրամադրել խորհրդատվություն ծրագրի իրականացման շրջանակներում կնքվելիք բոլոր պայմանագրերի վերաբերյալ,
 • Աշխատել ՏԾԻԿ-ի անձնակազմի անդամների հետ` ռացիոնալացնելու ներքին վերանայման գործընթացը, որպեսզի ներկայացվելիք նյութերին/հաշվետվություններին առնչվող բոլոր ասպեկտները մշակվեն և արտացոլվեն ժամանակին և համապատասխան որակով,  
 • Կատարել գործառույթից բխող՝ Գլխավոր տնօրենի այլ հանձնարարություններ:

 

 

 

Իմացություն և որակավորում`

 

 • Իրավագիտության մագիստրոսի կամ համարժեք աստիճան,
 • նվազագույնը 10 տարվա աշխատանքային փորձ՝ իրավաբանության ոլորտում,
 • նվազագույնը 5 տարվա աշխատանքային փորձ ենթակառուցվածքների ոլորտում կամ նմանատիպ    ծավալի և բարդության ծրագրերում ՝ հանրային կամ մասնավոր հատվածներում,
 • հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր),
 • միջազգային կազմակերպությունների ընթացակարգերի իմացություն (հատկապես` Ասիական զարգացման բանկ, Համաշխարհային բանկ, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ, Եվրոպական ներդրումային բանկ, Եվրասիական զարգացման բանկ և այլ դոնոր կազմակերպություններ),
 • աշխատանքային փորձ միջազգային հայտնի դոնոր կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող տարբեր շինարարական աշխատանքների և խորհրդատվական  ծառայությունների իրականացման  պայմանագրերի ոլորտում,
 • FIDIC տեսակի պայմանագրերի իմացությունը նախընտրելի է,
 • ՀՀ օրենքների և ընթացակարգերի գերազանց իմացություն,
 • համակարգչային և ինֆորմացիոն համակարգերի իմացություն և տիրապետում:

 

 

Մասնագիտական հմտություններ`

 • գերազանց վերլուծական հմտություններ,
 • գերազանց ներկայացման և համագործակցության հմտություններ,
 • դիվանագիտական և բանակցային հմտություններ,
 • խնդիրների լուծման և արագ որոշումներ կայացնելու հմտություններ,
 • պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ,
 • կառավարման ունակություններ,
 • համագործակցող/թիմակից,
 • հաշվետվություն կազմելու հմտություններ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վերջին նորությունները

«Ariana Tunnel Dam Co.» ընկերությունը ներկայացրեց Բագրատաշենի նոր կամրջի շինարարության ծրագրի շրջանակներում կատարված նախապատրաստական աշխատանքները

13-11-2018

Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպության ներկայացուցիչները նշեցին, որ «Ariana Tunnel Dam Co.» ընկերությունը պետք է իր աշխատանքներում ուշադրության կենտրոնում պահի հողերի օտարման և տարաբնակեցման հետ կապված հնարավոր խնդիրները, տարածքում բնակվող մարդկանց սոցիալական հարցերը, շինարարական աշխատանքների ընթացքում բնապահպանական և պատմամշակութային հնարավոր ազդեցությունները։

Կարդալ ավելին

Վրացական կողմի հետ քննարկվեցին «Բարեկամություն» կամրջի կառուցման հետ կապված կազմակերպչական հարցեր

12-11-2018

Նոյեմբերի 9-ին «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Վազգեն Պետրոսյանը և կազմակերպության ճանապարհային ենթակառուցվածքների առաջատար ինժեներ Արթուր Սանոյանը Թբիլիսիում հանդիպել են Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարի առաջին տեղակալ, Ճանապարհների դեպարտամենտի պետ Իրակլի Կարսելաձեի և պետի տեղակալ Լևան Կուպատաշվիլիի հետ։

Կարդալ ավելին

«Կորսան Կորվիամ»-ի տնօրենի հետ քննարկվեցին Տրանշ-1 և Տրանշ-2-ում շինարարության որակին առնչվող հարցեր

06-11-2018

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Վազգեն Պետրոսյանը հանդիպել է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ-1 և Տրանշ-2 հատվածների կապալառու կազմակերպության՝ «Կորսան Կորվիամ» ընկերության տնօրեն Ժոզե Ալբերտո Կարասկոյի հետ։

Կարդալ ավելին