Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Տրանշ 4. Արտաշատ-Ագարակ

Տրանշ 4 (Արտաշատ-Քաջարան 304կմ, Քաջարան-Ագարակ 42կմ) ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 346կմ

Նախագծային աշխատանքներ իրականացնող խորհրդատու կազմակերպությունն է իտալական Սպեա Ինջեներիա Եվրոպեա և ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ կոնսորցիում համատեղ կազմակերպությունը:

 

  1. Արտաշատ-Քաջարան հատված՝ շուրջ 304կմ  

 

  1. Քաջարան-Ագարակ՝ շուրջ  42կմ

 

Քաջարան-Ագարակ շուրջ 56կմ-ի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունը և նախնական նախագծումն ավարտված են, որի արդյունքում շուրջ 4,7կմ թունելի կառուցմամբ այն կրճատվելու և կազմելու է 42կմ:

 

Շուրջ 36կմ-ի շինարարության համար Եվրասիական զարգացման բանկի հետ ստորագրվել է վարկային համաձայնագիր շուրջ 150 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով:

 

Նախագծման  աշխատանքների իրականացման համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ:

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Ավարտված
Կառուցվող
Պլանավորված