ՀՕՏ փաստաթղթեր

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր – Ծրագիր 2, կիսամյակային հաշվետվություններ՝

 Հունվար-հունիս 2018

 Հուլիս-դեկտեմբեր 2017

 Հունվար-հունիս 2017

 

 

Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ

                 Հավելված 1 

                 Հավելված 2  

Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրեր

Մ6, Վանաձոր–Ալավերդի–Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր

Տրանշ 3 (Թալին-Գյումրի)

              

Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին)

                Հավելված 1

                Հավելված 2

Գերակա հանրային շահ ճանաչված և օտարման ենթակա հողերի և դրանց սեփականատերերի ցանկ

Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր

Տրանշ 3 (Թալին-Գյումրի)

Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին)