ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Անկախ մոնիթորինգ

Տրանշ 2

Արտաքին մոնիտորինգի հաշվետվություններ

 Համապատասխանության հաշվետվություն. ենթահատված 1 

 Համապատասխանության հաշվետվություն. ենթահատված 2 

PDF Համապատասխանության հաշվետվություն. ենթահատված 3

 Հետծրագրային ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

 

Տրանշ 3

Արտաքին մոնիտորինգի հաշվետվություններ

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. ենթահատված 1

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. ենթահատված 2

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. ենթահատված 3

  Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. ենթահատված 4 

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. ենթահատված 5

 

Մ6, ՎանաձորԱլավերդիՎրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր (ԵՆԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող հատված՝ Կմ00+000-Կմ38+450)

ՀՕՏԾ իրականացման Ավարտական հաշվետվություն  29.08.18