«Սուարդի» ընկերությունը հանրային լսում էիրականացրել Ախթալայում