«Սուարդի» ընկերությունը հանրային լսում է իրականացրել Ախթալայում