Ասֆալտապատվում է Սիսիանի համայնքի Դարբաս բնակավայրի կենտրոնական փողոցը