Հանրային իրազեկման հանդիպումների մասին հայտարարություն