Քննարկվեցին Տրանշ-1-ին և Տրանշ-2-ին առնչվող հարցեր