Կնքվեցին պայմանագրեր հաղթող ճանաչված շինկազմակերպությունների հետ