Մասնակցություն ԱԶԲ կողմից կազմակերպված աշխատաժողովին