Խնդիրները պետք է կարգավորվեն ՀՀ օրենսդրության համաձայն