Քննարկվեցին ԱԶԲ կողմից Հայաստանում իրականացվող ծրագրերը