ՀԲ գրասենյակում տեղի ունեցավ հանդիպում կապալառու կազմակերպությունների հետ