Հանդիպում «ՍՊԵԱ և Այ Ար Դի»-ի ներկայացուցիչների հետ