Քննարկվեց ավելցուկային հողագրունտի տեղավորման հարցը