Հնավայրերի պահպանման համար փոփոխվել է Հյուսիս-հարավի նախագիծը